ObecDomovinkaZákladní a mateřská škola

O obci

obec_nemcicky

 

Obec Němčičky leží v okrese Břeclav, 10 km od nájezdu na dálnici D2 v Hustopečích, v členitém terénu jihovýchodního výběžku Ždánického lesa. Nejnižší místo katastru obce je ve výšce 177 m n. m., nejvyšší 316 m n. m. Průchozí silnice spojují Němčičky se sousedními Velkými Pavlovicemi, Horními Bojanovicemi, Boleradicemi a Bořeticemi. Doprava je zde pouze autobusová. Jde převážně o spoje do Velkých Pavlovic, Bořetic a Hustopečí. Nejbližší vlaková zastávka je v Bořeticích.

 

Název obce ukazuje na původ v souvislosti s německou kolonizací. Obce stejného jména jsou i u Židlochovic a u Znojma. První doložení majitelé vsi byli páni z Klobouk a Boleradic. V roce 1763 žilo v Němčičkách 346 obyvatel, v roce 1930 pak 814 obyvatel. V současnosti je v obci hlášeno k trvalému pobytu 689 občanů (stav k 1.1.2016).

 

Němčičky jsou členem Mikroregionu Hustopečsko, svazku obcí Modré hory a dobrovolného svazku obcí Dobrá voda. Etnograficky leží Němčičky na pomezí mezi Hanou a Slováckem. Zdejší nářečí je dolské a kroj hanácko-slovácký. Obec je tradiční ovocnářskou a vinařskou vsí, ve které dnes převažuje pěstování meruněk a vinných odrůd charakteristických pro velkopavlovickou oblast.

 

Místní kostel je z roku 1678 a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. V katastru obce se nacházejí tři kapličky: sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a Božího srdce.

 

Němčičská škola je prvně zmiňována v r. 1800, současná školní budova je z let 1893 a 1927. V ní jsou ve dvou třídách čtyři ročníky základní školy a jedna třída mateřské školy.

 

Občané Němčiček jsou zaměstnáni v místním ZD, ponejvíce však v různých podnicích v okolí (Velké Pavlovice, Hustopeče).

 

V 70. letech byly v blízkosti Němčiček prováděny průzkumné vrty do hloubek kolem 5000 m. Byla zjištěna ložiska ropy a plynu, ale těžba se neprovádí.

 

Poslední roky jsou Němčičky známé především sportovním areálem, v němž naleznete koupaliště a lyžařský svah s umělou sjezdovkou (nejníže položený ve střední Evropě). Nově byla vybudována bobová dráha – první na jižní Moravě.

 

K přírodním zajímavostem obce patří chráněná území Nosperk a Růžený (Velký Kuntínov je v těsném sousedství), ve kterých se nalézá mnoho ohrožených druhů rostlin, dále se zde nacházejí chráněné stromy jeřábu oskeruše.

 

Katastrem obce procházejí dvě významné cyklotrasy – Krajem André a Moravská vinná stezka. Obě tyto trasy spojuje Obecní vinařská stezka, zaměřená na poznávání místních pamětihodností z historie obce až po současnost. Vede zde také regionální trasa Modrohorské cyklostezky, cyklostezka Větřák a Vycházkový chodník obcí Němčičky.

 

V rámci soutěže Vesnice roku 2009 bylo obci Němčičky uděleno „Čestné uznání za inspirativní propojení veřejného a podnikatelského sektoru“ a 2. místo v doplňkové soutěži Jihomoravský krajáč, za tradiční pokrm typický pro obec „Němčičský trdelník“. V rámci soutěže Vesnice roku 2010 získala obec „bílou stuhu“ za činnost mládeže. V roce 2011 obdržela obec Němčičky v soutěži Vesnice roku 2011 mimořádné ocenění za rozvoj cestovního ruchu.

 

 

Kontakty

Adresa pro doručování: Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07

e-mail: nemcicky@nemcicky.cz

telefon: 519 430 750, 774 419 835

ID datové schránky: 4ynb28y

číslo účtu ČS: 1381822319/0800

číslo účtu ČNB: 94-1713651/0710

IČO: 00283401


UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

REGIONÁLNÍ TV

EVROPSKÁ DATABANKA

PROTIKORUPČNÍ LINKA

METEOSTANICE

MODRÉ HORY

Obec

Domovinka

ZŠ & MŠ
Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07
e-mail: nemcicky@nemcicky.cz
telefon: 774 419 835
IČ: 00283401
ID datové schránky: 4ynb28y
číslo účtu ČS: 1381822319/0800
číslo účtu ČNB: 94-1713651/0710