ObecDomovinkaZákladní a mateřská škola

Fotogalerie

Zde Vám nabízíme malý pohled do dění v naší obci. Aktuální fotografie z místní základní a mateřské školy naleznete na webových stránkách školy v sekci “Školní zpravodajství”. Místní Folklórní soubor Krúžek Němčičky se pak prezentuje zejména na facebooku (fotografie lze zobrazit i bez přihlášení).

Vítání občánků 2016

V neděli 12. 6. 2016 se v naší obci uskutečnilo vítání občánků. Místostarosta obce Mgr. Petr Antoš mezi nás vítal dva chlapečky - Adámka a Tomáška. Slavnostní akt byl zpestřen vystoupením dětí z místní mateřské školy.

20 fotografií

Vítání občánků 2015

V neděli 7. 6. 2015 se v naší obci uskutečnilo vítání občánků. Tentokrát místostarosta obce Mgr. Petr Antoš mezi nás vítal tři chlapečky a dvě holčičky. Slavnostní akt byl zpestřen vystoupením dětí z místní základní školy.

35 fotografií

Rybářské závody 2014

V neděli 7.9.2014 členové Rybářského sdružení Němčičky připravili pro členy a veřejnost rybářské závody za účelem odlovu vychovaných ryb. Účast na závodech byla hojná. Vylovilo se 130 ryb, převážně kaprů a amurů bílých. Výsledky rybářských závodů jsou následující: 1. Jan Špalek, 2. Viktorie Grofová, 3. Pavel Gála. Výhercům gratulujeme. Za foto děkujeme Janu Procingrovi.

20 fotografií

Hody 2014

Ve dnech 5. - 7. července 2014 se v Němčičkách uskutečnily tradiční krojované hody. Pátek 4. července 2014 byl ve znamení ručního stavění máje, další dny pak patřily hodovému veselí. K tanci i poslechu nám hrála DH Lácaranka a DH Zlaťulka.

61 fotografií

Vítání občánků 2014

V neděli 27. dubna 2014 jsme do naší obce přivítali pět malých občánků. Do života v naší obci je přivítala místostarostka Ing. Eliška Kopřivová. Vítání proběhlo na dvě programově shodné etapy - v první byly přivítány tři děti, ve druhé pak dvě. Slavnostní akt trval přibližně 20 minut a byl zpestřen básničkami a písničkami v podání nejstarších dětí z místní mateřské školy.

47 fotografií

Dětský maškarní karneval 2014

V neděli 9. února 2014 se v místním kulturním domě pod záštitou Základní školy a mateřské školy Němčičky uskutečnil dětský maškarní karneval. Že přehlídka masek byla hojná, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích.

76 fotografií

Vinařský den 2013

V sobotu 31. srpna 2013 se v Němčičkách uskutečnil Vinařský den. Nabízíme vám pár záběrů z kulturního programu, ve kterém vystoupil Folklórní soubor Krúžek z Němčiček, a ze Zarážení hory v podání místního mužáckého sboru.

52 fotografií

Úprava polních cest 2013

V měsíci srpnu došlo ke zpevnění lesních a polních cest v blízkosti naší obce, konkrétně se jednalo o cesty v trati Filiberky, Šumberky a Bočky. Věřím, že to všem vlastníkům a uživatelům pozemků v těchto tratích usnadní řádné užívání jejich majetku. Bylo použito cca 1 650 tun asfaltového recyklátu, který se podařilo získat za velmi výhodnou cenu 121 Kč za tunu včetně dopravy. Na hutnění recyklátu na zpevňovaných cestách se aktivně podílel pan Oldřich Šlancar, kterému tímto děkuji za příkladnou pomoc a spolupráci. Petr Slezák, starosta obce

9 fotografií

Hody 2013 II

Hody v roce 2013 z pohledu fotografa M. Simka z Prušánek.

27 fotografií

Hody 2013

Začátek července, tak jako každý rok, byl v naší obci ve znamení krojovaných hodů. Jak to u nás v tyto dny vypadlo se můžete podívat na následujících fotografiích.

78 fotografií

Vítání občánků 2013

V neděli 9. června 2013 se v naší obci uskutečnilo v pořadí již třetí novodobé vítání občánků. Vítali jsme 9 dětí. Slavnostním obřadem provázela místostarostka obce Ing. Eliška Kopřivová a svým vystoupením zpestřili dopoledne i děti ze základní školy.

25 fotografií

Beseda s důchodci 2013

17 fotografií

Hody 2012

26 fotografií


UMÍSTĚNÍ NA MAPĚ

REGIONÁLNÍ TV

EVROPSKÁ DATABANKA

PROTIKORUPČNÍ LINKA

METEOSTANICE

MODRÉ HORY

Obec

Domovinka

ZŠ & MŠ
Obec Němčičky, Němčičky 221, 691 07
e-mail: nemcicky@nemcicky.cz
telefon: 774 419 835
IČ: 00283401
ID datové schránky: 4ynb28y
číslo účtu ČS: 1381822319/0800
číslo účtu ČNB: 94-1713651/0710